Články


Droga zvaná kofein

2011-02-28 Přečteno: 1 320x

Jsme reklamou na různé povzbuzující energetické nápoje. Reklama je prezentuje jako nápoje vhodné pro sportovce, studenty, manažery, "moderní mladé lidi" . Máme ale  přehled také o možných  rizicích? Tuto stránku věci reklamní kampaně  obvykle opomíjejí.

Účinky na lidský organismus

"Konzumace kofeinu - kofeinismus - je řazena mezi lehké toxikomanie vyvolávající obvykle jen psychickou závislost, bez trvalých následků na duševním zdraví," říká Mudr. Radek Hnízdil. "Nemění tedy osobnost ani její charakter. Somatickou neboli tělesnou závislost na kofeinu typickou pro tvrdé drogy sice někteří odborníci popírají, skutečností ale je, že člověk, který je na pravidelnou konzumaci zvyklý, se cítí bez svojí obvyklé dávky ospalý, apatický a méně výkonný. I u kofeinu se proto dá hovořit o existenci abstinenčního neboli odvykacího syndromu."

Časované bomby?

Kofein je obsažen především v kávě, kakau, cole a čaji. Největší problém ovšem  představuje kofein získaný z guarany. Obsahuje ho většina energetických nápojů. Zřejmě nejznámějším z nich je Red Bull. V něm je nejen značný podíl kofeinu - 320 mg/l, ale i 111,1 g cukru v téže dávce (26 kostek). Podobně jsou na tom Erektus, Semtex, E 55, Dynamite, Blue jeans či Coca-cola. Zcela mylná je  domněnka, že kofein v kávě má výrazně vyšší stimulační i nežádoucí účinky než kofein ve výše uvedených energetických nápojích. Přesto jich Konzumujeme ( zejména při sportu ) tolik , že nám to může  způsobit vážné zdravotní obtíže, či problémy ze strany dopingové kontroly.

Když se srdce rozbuší

Malé dávky kofeinu (50 až 200 mg) vyvolávají rozšíření cév srdečních, mozkových, ledvinových i povrchních, dráždí centrální nervový systém. Dochází ke zvýšení reflexů, stimulaci dechového centra, stoupá výkon srdce, zrychlí se tep. Rozšiřují se průdušky, vylučování žaludečních šťáv i moči vzroste, dochází k celkové stimulaci metabolismu. Kofein pochopitelně výrazně zvyšuje psychickou aktivitu, koncentraci, odstraňuje únavu, prodlužuje schopnost vykonávat vyčerpávající práci, zbystřuje myšlení, vyvolává pocit dobré nálady, odstraňuje ospalost a je v tomto směru svými účinky protikladem účinků alkoholu. Drobný třes, který se někdy po jeho konzumaci objevuje, však může vést ke snížení přesnosti jemných pohybů.

Deset gramů zabíjí

"Jako dávka toxická se obvykle uvádí jeden gram kofeinu, dávka smrtelná bývá zhruba desetkrát vyšší. Kofein se po požití velice rychle a dobře vstřebává, jeho účinky se začnou projevovat už do patnácti minut. Tělo opouští s močí, úplně se vyloučí asi do 24 hodin", říká MUDr. Hnízdil

Z čehož plyne, že pravidelná konzumace vyšších dávek kofeinu přináší kromě výrazného stimulačního účinku i vážná zdravotní rizika, která se s intenzivní fyzickou či psychickou zátěží ještě zvyšují. Množství kofeinu obsažené v naprosté většině energetických nápojů je tedy významné, navíc v praxi dochází ke sčítání jednotlivých dávek v průběhu dne, jak pijeme kávu, čaj, colu, energetické nápoje… Snadno se tak může nahromadit množství kofeinu přesahující bezpečnou hranici.

I sportovci riskují

Řada z nich si při konzumaci energetických nápojů neuvědomuje, čemu se vystavuje z hlediska možného pozitivního dopingového nálezu. A tak i na vrcholných sportovních akcích můžeme vidět závodníky bezstarostně popíjející nápoje, které obsahují významné množství kofeinu. Zatímco hořká chuť kávy brání v jejím nadměrném pití ve větším množství, u energetických nápojů různé příchutě hořkost kofeinu dokonale překryjí.

Bezpečné dávkování?

Na těchto výrobcích je sice uvedeno, kolik kofeinu obsahují, stanovit jejich bezpečně konzumovatelné množství je však prakticky nemožné. U kávy se obvykle uvádí, že 10 kávových zrn obsahuje 100 mg kofeinu. Při obvyklém způsobu přípravy, tedy zalitím kávového prášku horkou vodou, se vylouhují jen miligramy kofeinu. U překapávané kávy pak mohou být dosaženy hodnoty okolo 50 - 70 mg v jednom šálku. Ani tyto údaje však nic neříkají o tom, jaké množství kofeinu se objeví v moči sportovce, což je pro dopingovou kontrolu informace zcela zásadní. Zdravotní komise Mezinárodního olympijského výboru totiž stanovila jako maximální hranici 12 mikrogramů na 1 ml moči. Při překročení limitu následuje nemilosrdný trest.

Nevyzpytatelné mikrogramy

Stanovit množství nápoje s kofeinem, které by bylo z hlediska dopingové kontroly bezpečné, je však prakticky nemožné. Tuto otázku nejsou schopni zodpovědět ani zkušení pracovníci dopingové kontroly. Přestože některé zdroje tvrdí, že méně než 8 šálků překapávané kávy by nemělo být nebezpečné, v experimentu byla hranice 12 mikrogramů překročena již při konzumaci 2 šálků během jednoho dne. Množství vyloučeného kofeinu v moči i doba, za jakou se kofein v moči objeví, totiž závisí na mnoha okolnostech.

V úvahu je nutné vzít hmotnost sportovce, typ zátěže (vytrvalostní x rychlostní), dobu trvání zátěže, celkovou fyzickou a zdravotní kondici, stav zažívacího traktu (sytý x hladový), povětrnostní podmínky (teplo x chlad) a řadu dalších faktorů. Z hlediska dopingové kontroly proto přípravky obsahující kofein nelze označit za bezpečné.

Energetické nápoje s kofeinem tedy rozhodně nejsou vhodným způsobem doplňování tekutin, ani při sportu, ani v běžném životě. Sportovcům i nejširší populaci proto nelze než doporučit, aby volili ze široké nabídky přírodních minerálek či klasických izotonických nápojů na bázi minerálů, vitaminů a lehce stravitelných cukrů, při jejichž rozumné konzumaci žádná zdravotní rizika nehrozí.

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články