Články


NANDROLONE PHENYLPROPIONATE

2011-11-07 Přečteno: 2 593x

NANDROLONE PHENYLPROPIONATE

Activin, Anaboline, Anabolin-IM, Anabosan, Anasteron, Anticatabolin, Durabol, Durabolin, Duralin, Duraplon, Grothic, Hepa-Durabolin, Hormobolin, Hormonabol, Hybolin-improved, Kenty, Metabol, Nanbolin, Nandrabolin, Nandrobolic, Nandrolin, Nectabulin, Nendrabol, Nerobolil, Norabol, Noralone, Norandrol, Norandros, Norbalin, Norbetalon, Noromon, Norstelon, Phenobolin, Ritabolin, Sintabolin, Sterobolin, Strabolene, Superanabolon, Superbolin, Tonobolin-Inj., Turinabol (nová forma), Unabol

Terapeutická aplikácia

Vyčerpávajúce ochorenia s negatívnou dusíkovou bilanciou, osteoporóza vrátane tej, ktorá vzniká pri dlhodobej terapii kortikosteroidmi, rekonvalescencia po ťažkých infekciách, operáciách a popáleninách, metastazujúce nádory prsníkov, pri terapii cytostatikami a radioterapii atď.

Popis

je to takpovediac mladší brat známeho nandrolone decanoate, od ktorého sa odlišuje predovšetkým kratšou dobou pôsobnosti, z čoho vyplýva nutnosť častejšej aplikácie. Do krvi sa dostáva krátko po aplikácii a aktívne pôsobí niekoľko dní. Z dostupných informácií vyplýva, že anabolickí konzumenti, ktorí pomocou tohto prostriedku chcú dosiahnúť požadované výsledky, preto musia aplikáciu opakovať každé 2-3 dni. Svojim účinkom výrazne zvyšuje proteínovú syntézu, čo je vyhľadávané ako v objemovom období, tak aj v príprave na súťaž, pretože v porovnaní s nandrolone decanoate spôsobuje v tele oveľa menšiu vodnú retenciu. Navyše prírastky získané nandrolone phenylpropionate sú kvalitnejšie a trvácnejšie, ako v prípade aplikácie nandrolone decanoate. Údajne i jeho vedľajšie účinky sú o niečo slabšie.

Zneužívané dávky

Pohybujú sa v rozsahu 50-100 mg v jednej dávke, čiže 150-300 mg v jednom týždni. Prirodzene, skúsení anabolickí konzumenti málokedy zneužívajú anabolicko-androgénne steroidy samostatne, ale ich navzájom kombinujú. Z publikovaných informácii vyplýva, že najčastejšie sa dopingová dávka dopĺňa buď prostriedkom stanozolol, testosterone propionate, methandienone, oxandrolone, alebo i oxymetholone a testosterone undecanoate.

Forma

injekčné ampuly s obsahom 10 mg, 20 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg.

Zdroj: Igor Kopček - Hardbodybuilder - Na rovinu o dopingu

Výrobky obsahujúce nandrolone phenylpropionate

Superanabolon

Superanabolon je obchodný názov pre výrobok obsahujúci látku nandrolone phenylpropionate.

Výrobca: SPOFA a.s., Praha, Česká republika

Zloženie Účinná látka: nandroloni phenpropionas 25 mg v 1 ml olejového injekčného roztoku

Pomocné látky: butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluen, benzylalkohol, benzylbenzoát, etyloleát

Indikačná skupina: Anabolikum

Charakteristika

Nandrolon je umelo pripravený hormón s potlačenými účinkami mužských pohlavných hormónov a s výraznými anabolickými účinkami (zvýšená produkcia bielkovín a ďalších látok).

Vyvoláva tvorbu bielkovín, podporuje zmnoženie svalovej hmoty, rast kostí a zvýšenie hmotnosti kostry. Zvyšuje zadržiavanie dusíka, minerálov a vody v tele.

Zo svalu sa pomaly vstrebáva, v plazme je viazaný na bielkoviny krvnej plazmy (globulín viažuci pohlavné hormóny - SHBG a na albumín).

Voľný nandrolón preniká do buniek a viaže sa na vnútrobunečné receptory. V pečeni dochádza k tvorbe inaktívnych metabolitov, ktoré sú konjugované a vylúčené do moču.
Biologický polčas nandrolonu je 6 dní.

Indikácie

Všetky stavy spojené s negatívnou dusíkovou bilanciou, kde je nutné podporiť zvýšenú tvorbu bielkovín alebo zabrániť ich rozkladu pri potrebe energie napr. zdľhavá rekonvalescencia po ťažkých operáciách, po popáleninách, infekčných a horúčkovitých ochoreniach, pri liečbe ožarovaním a liečbe liekmi proti rakovine, u silne chudnúcich chorých, pri liečbe glukokortikoidmi (hormóny tvorené nadobličkami). Účinok, ktorý má Superanabolon na zvýšenú tvorbu bielkovín a ďaľších látok sa využíva pri liečbe osteoporózy (rednutie kostí), ďalej pri liečbe krvných ochorení sa podáva u dreňových útlmov pre jeho vplyv na tvorbu červených krviniek.

U žien sa používa pri rozseve rakoviny prsnej žľazy bez hyperkalcémie.

Kontraindikácie

Alergia na zložky prípravku.

Rakovina prostaty a pŕs u mužov, nezhubné zväčšenie prostaty. Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s ťažkými chorobami obličiek a pečene, so závažnými srdcovými a cievnymi poruchami, u pacientov s cukrovkou a so stavmi spojenými s tvorbou opuchov.

V ťarchavosti a pri dojčení hrozí riziko hormonálnych zmien u novorodencov ženského pohlavia.

Pri podávaní deťom vzniká riziko mužských pohlavných znakov a predčasného ukončenia rastu. Preto je liek kontraindikovaný v detskom veku.

Ďalej: zvýšená hladina vápnika v sére.

Nežiaduce účinky

Rozvinutie mužských pohlavných znakov, potlačenie ženských pohlavných znakov, u žien prejavy ochlpenia mužského typu, zhrubnutie hlasu a pod., poruchy menštruačného cyklu.

Pri predávkovaní u mužov útlm tvorby spermií, podpora rastu nádorov prostaty.

Zadržovanie tekutín, zvýšenie krvného tlaku, ukladanie tuku na predilekčných miestach, zhoršenie citlivosti na insulín. Pri vysokých a dlhodobých dávkach možnosť bujnenia pečene.

Upozornenie

Nutné sledovať hladinu Ca2+, cholesterolu, plasm. Fe a pečeňových funkcií!

Liek patrí medzi dopingové látky. Zneužívanie lieku ako dopingu vedie k závažnému zdravotnému poškodeniu.

Sú možné zmeny biochemických parametrov: zníženie hladiny glukózy a glukózového toleračného testu, hyperkalcémia (u žien), ovplyvnenie funkčných testov štítnej žľazy, zníženie koagulačných faktorov.

Interakcie

Nandrolon zvyšuje účinok liekov užívaných pre zníženie zrážanlivosti krvi, vitamínu D, znižuje činnosť steroidných protizápalových prípravkov aj pri ich miestnom použití. Vápnik a vitamín D zvyšujú účinnosť nandrolonu, tetracyklíny vo vysokých dávkach účinnosť znižujú.

Lieky a jedlo obsahujúce Na+ môžu zvyšovať riziko endému.

Farmakodynamické interakcie s inzulínom a perorálnymi antidiabetikami

Dávkovanie a spôsob použitia

Zvyčajne sa aplikuje 25 mg (1 ampulka) vnútrosvalovo 1 krát týždenne. Pri liečbe rakoviny prsníka u žien sa aplikuje 25 - 50 mg (1 - 2 ampulky) vnútrosvalovo 2 krát týždenne, pri hormonálnej poruche prsnej žľazy 50 mg (2 ampulky) 10. deň cyklu. Liečba Superanabolonom sa nemá ukončiť náhle, dávky treba postupne znižovať.

Známky predávkovania: U mužov útlm tvorby spermatu.

Liek je kontraindikovaný v detskom veku.

Varovanie

Prípravok sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Prípravky musia byť uchovávané mimo dosahu detí!

Uchovávanie

Pri teplote 15 °C - 25 °C

Balenie

5 ampuliek po 1 ml

Dátum poslednej revízie textu

15. 11. 2000

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články