Články


TAMOXIFEN CITRATE

2011-11-08 Přečteno: 2 823x

TAMOXIFEN CITRATE

Kessar, Noltam, Nolvadex, Spectrila, TAM, Tamaxin, Tamifen, Tamofen, Tamoplex, Tamoxasta, Tamoxifen, Valodex, Zitazonium

Terapeutická aplikácia

terapia karcinómu prsníka v pokročilom štádiu u postmenopauzálnych žien s hormonálne závislými nádormi, včítane pooperačných stavov.

Popis

v úvode knihy som spomínal, že dopingoví hriešnici (a nemusia to byť len kulturisti) sa snažia eliminovať nežiadúce účinky, ktoré môžu prepuknúť po tom, čo užívané anabolicko-androgénne steroidy zaromatizujú. Výsledkom aromatizácie je nezvyčajne vysoká hladina estrogénu. V prsných žľazách mužov i žien existuje veľké množstvo estrogénových receptorov, ktoré reagujú na zvýšenú hladinu estrogénu napríklad bujnením prsných žliaz - gynekomastiou. Navyše, dochádza tu aj k ďalším feminizačným prejavom, ako je uskladnenie tuku v oblasti bokov čo určite pre mužov, hrdých na svoje svalstvo, nie je ničím príjemným. Antiestrogén tamoxifen citrate blokuje tieto estrogénové receptory napadnutého telesného tkaniva a bráni spojeniu estrogénu s receptorom. Je jasné, že nebráni aromatizácii anabolicko-androgénnych steroidov (ako si to mnohí dopingoví hriešnici myslia), ale svojimi vlastnosťami sa iba snaží eliminovať deje, ktoré by mohli vzniknúť práve následkom aromatizácie. Preto je veľká pravdepodobnosť, že po vysadení tamoxifen citrate stále vysoká hladina estrogénu dostane šancu sa prejaviť. Mnohí dopingoví hriešnici i preto kombinujú tento prostriedok ešte s prostriedkom mesterolon.

Možno si asi kladiete otázku, kedy sa tamoxifen citrate zneužíva. V dostupnej literatúre sa jeho meno spomína v jednom rade s masívnym podávaním prostriedkov methandienone, oxymetholone a prakticky všetkými prostriedkami na testosterónovom základe. Telo, doslova nadopované rôznymi prostriedkami, ale nemusí na tamoxifene citrate reagovať vždy jednoznačne. Známe sú materiály, v ktorých je uvádzaný silný vzrast estrogénovej hladiny zapríčinenej práve užívaním tohto prostriedku. A aby nebolo dosť zlých správ, mám tu ešte jednu - pripúšťa sa aj možnosť oslabenia anabolického efektu aplikáciou tamoxifen citrate pri niektorých druhoch anabolicko-androgénnych steroidov s nízkym androgénnym účinkom.

Vedľajšie účinky tamoxifen citrate pri nízkych dávkach nie sú spomínané, pri vyšších dávkach (nad 30 mg) sú uvádzané ťažkosti so žalúdkom až vracanie, celková otupenosť i omámenosť a nebezpečne silné poruchy zraku. Nakoniec ešte poznámka - gynekomastia, ak už je rozvinutá, sa zväčša nedá liečiť a jedinou možnosťou, ako sa jej zbaviť je operatívny zákrok.

Zneužívané dávky

v zahraničnej literatúre existuje opäť niekoľko informácií o možnosti zneužitia - počas cyklu po uplynutí 4 týždňov od začiatku cyklu v dĺžke 2-3 týždne, alebo v rovnakej dĺžke na konci cyklu. Denné dávky sa pohybujú v rozsahu 10-30 mg v jednom dni.

Forma

tablety s obsahom 10-40 mg

Zdroj: Igor Kopček - Hardbodybuilder - Na rovinu o dopingu

Výrobky obsahujúce tamoxifen citrate

Tamoxifène Biogaran 20 mg

Tamoxifène Biogaran je obchodný názov pre výrobok obsahujúci látku tamoxifen citrate. Výrobca: Laboratoires Biogaran, Francúzsko Zloženie: Účinná látka: tamoxifen citrate 20 mg v 1 tablete Indikačná skupina: Cytostatikum - antiestrogén Balenie od výrobcu: 10 tabliet (1 plát po 10 tabliet)

Tamoxifen "Ebewe" 10 mg

Tamoxifen "Ebewe" je obchodný názov pre výrobok obsahujúci látku tamoxifen citrate.

Výrobca: EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, A-4866 Unterach, Rakúsko

Účinná látka: tamoxifeni dihydrogenocitras (tamoxiféniumdihydrogéncitrát) 15,20 mg čo je ekvivalentné 10 mg tamoxifenum (tamoxifen) v 1 tablete

Pomocné látky: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob), cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý)

Indikačná skupina: Cytostatikum - antiestrogén

Charakteristika

Tamoxifen patrí do skupiny liekov nazývaných cytotoxické lieky (cytostatiká). Tamoxifen je syntetický nesteroidný antagonista estrogénov. Antiestrogénna účinnosť tamoxifenu spočíva v kompetícii s cirkulujúcimi estrogénmi pri väzbe na cytoplazmatický estrogénny receptor.

Vytvorený komplex inhibuje po translokácii do bunkového jadra proliferujúce bunky, v závislosti na estrogénnej regulácii.

Indikácie: Tamoxifen sa používa na liečbu endometriálneho karcinómu a ochorení prsníka u žien aj u mužov.

Kontraindikácie: Známa precitlivenosť na tamoxifen alebo niektorú zložku lieku. Ťažká trombocytopénia, leukopénia alebo hyperkalciémia. Tehotenstvo.Pred začatím užívania upozornite lekára, ak užívate iné Vám predpísané lieky, zvlášť lieky proti zrážaniu krvi.

Nežiaduce účinky

Ako všetky lieky, môže aj Tamoxifen "Ebewe" vyvolať nežiaduce účinky. Medzi ne patria napr. návaly horúčavy, krvácanie alebo výtok z pošvy a svrbenie na pohlavných orgánoch.

Iné zriedkavejšie vedľajšie účinky sú: zadržiavanie tekutín, nevoľnosť a vracanie, pocity závratov, vyrážky, preriednutie vlasov, bolesti hlavy a únava.

U mužov sa môže vyskytnúť impotencia alebo strata libida.

Ak ste ženou pred obdobím prechodu, môžete pozorovať zastavenie menštruácie alebo jej nepravidelnosť pri liečbe tamoxifenom.

Ak máte nenormálne krvácanie alebo výtok z pošvy, bolesť alebo tlak v podbrušku, oznámte to svojmu lekárovi.

Liečba tamoxifenom môže vyvolať krvné zmeny. Ak spozorujete zvýšenú tvorbu podliatín alebo nejakú infekciu, ohláste to lekárovi.

V prípade poruchy zraku sa obráťte na lekára. Tamoxifen môže ovplyvniť pečeň, čo sa prejaví pocitom nevoľnosti, svrbením kože a prípadne aj jej žltým sfarbením. Takéto prejavy treba ohlásiť lekárovi.

Ak sú tieto prejavy výrazné alebo trvajú dlhšie ako 1 týždeň, alebo ak zistíte iné vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi. Tento môže rozhodnúť o znížení dávok tamoxifenu alebo ho nahradiť iným liekom.

Interakcie

Pri súčasnej liečbe liekmi s obsahom estrogénnej látky je možné zníženie účinku u oboch preparátov (napr. nespoľahlivosť účinku kontraceptív).

Pri súčasnej liečbe s antikoagulanciami kumarínového typu môže dôjsť k zvýšeniu antikoagulačného efektu.

Pri kombinácii tamoxifenu s cytotoxickými látkami boli popísané častejšie tromboembolické príhody.

Súčasná liečba bromokryptínom môže zvyšovať sérovú hladinu tamoxifenu a jeho aktívneho metabolitu N-demetyl tamoxifenu.

Dávkovanie

Riaďte sa inštrukciami Vášho lekára a všimnite si označenie. Obvyklá odporúčaná dávka je 20 mg tamoxifenu denne, ale môže byť zvýšená až na maximálnu, tj. 40 mg denne. Tabletky nie sú vhodné pre deti.

Prehltnite tabletku a zapite pohárom vody. Ak by ste tabletku zabudli užiť, vezmite si ju čím skôr a pokračujte ako predtým.

V prípade náhodného predávkovania vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

Upozornenie

Gravidita a dojčenie

Tamoxifen sa nesmie podávať počas tehotenstva.

Nie je známe, či sa tamoxifen dostáva do materského mlieka. Dojčenie sa počas liečby tamoxifenom neodporúča.

Vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je pravdepodobné, že by tamoxifen nepriaznivo ovplyvnil tieto činnosti.

U žien sa odporúča počas užívania tamoxifenu gynekologické vyšetrenie raz za 6 mesiacov.

Varovanie: Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávanie: Uchovávajte liek pri teplote 15 - 25 °C, chráňte pred svetlom. Uschovávajte mimo dosah detí. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Balenie: 100 x 10 mg tbl

Dátum poslednej revízie textu: Jún 2003

Zdroj: priložená písomná informácia k výrobku

Tamoxifen Lachema 10

Tamoxifen Lachema je obchodný názov pre výrobok obsahujúci látku tamoxifen citrate.

Výrobca: PLIVA - Lachema a.s., Brno, Česká Republika

Účinná látka: tamoxifeni dihydrogenocitras (tamoxiféniumdihydrogéncitrát) 15,20 mg zodpovedá tamoxifenum (tamoxifén) 10 mg v jednej tablete

Pomocné látky: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), caseinum formaldehydatum (formaldehydkazeín), silica colloidalis anhydrica (oxid kremičitý koloidný), povidónum (povidón), magnesii stearas (magnéziumstearát), talcum (mastenec), aqua purificata (čistená voda)

Indikačná skupina: Cytostatikum - antiestrogén

Charakteristika: Tamoxifén je syntetická látka (nesteroidný antiestrogén).

Balenie: 100 tabliet Zdroj: priložená písomná informácia k výrobku

Tamoxifen Zitazonium® 10 mg, 20 mg

Zitazonium je obchodný názov pre výrobok obsahujúci látku tamoxifen citrate.

Výrobca: Egis, Maďarsko

Zloženie: Účinná látka: tamoxifen citrate 10 alebo 20 mg v 1 tablete

Indikačná skupina: Cytostatikum - antiestrogén

Balenie od výrobcu: 10 tabliet (1 plát po 10 tabliet)

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články