Dlouhý zevní natahovač zápěstí


Latinský název: m. extensor carpi radialis longus

Cviky

Obrázek