Zevní ohybovač zápěstí


Latinský název: m. flexor carpi radialis

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek