Vnitřní ohybovač zápěstí


Latinský název: m. flexor carpi ulnaris

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek