Povrchní ohybovač prstů


Latinský název: m. flexor digitorum superficialis

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek