Napínač povázky stehenní


Latinský název: m. tensor fasciae latae

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek