Sval bedrokyčlostehenní


Latinský název: m. iliopsoas

Cviky

Pohyb venku

Cvik Zapojení svalu
Běh - vytrvalostní

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek