Krátky odtahovač palce


Latinský název: m. abductor pollicis brevis

Cviky

Obrázek