Dlouhý přitahovač


Latinský název: m. abductor longus

Cviky

Obrázek