Sval řemenový hlavy


Latinský název: m. splenius capitis

Cviky

Obrázek