Dlouhý natahovač palce


Latinský název: m. extensor hallucis longus

Cviky

Obrázek