Sval týlní


Latinský název: m. occipitalis

Cviky

Obrázek