Zdvihač lopatky


Latinský název: m. levator scapulae

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek