Střední sval hýžďový


Latinský název: m. gluteus medius

Cviky

Obrázek