Velký přitahovač


Latinský název: m. abductor magnus

Cviky

Obrázek