Sval trapézový


Latinský název: m. trapezius

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek