Sval deltový


Latinský název: m. deltoideus

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek