Hluboký ohýbač prstů


Latinský název: m. flexor digitorum profundus

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek