Dlouhý ohýbač palce


Latinský název: m. flexor hallucis longus

Cviky

Plavání

Cvik Zapojení svalu
Kraul

Obrázek